Om Performex

Performex er en forvaltningsorganisation, som blev stiftet sommeren 2008 for at sikre alle musikere, sangere m.fl. deres vederlag for retransmission på lige vilkår og baggrund af deres faktiske medvirken.

Retransmission er fx det som finder sted, når radio- og tv-signaler modtages og viderefordeles i fællesantenneanlæg m.v. De vederlag, som Performex administrerer, er opkrævet hos brugerne af Copydan.

Performex egen administration varetager fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission i tv. Performex har indgået aftale med Gramex om fordelingen og udbetalingen af vederlag for retransmission af fonogrammer i radio.

Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.

Dansk Musiker ForbundDansk Solist-forbundDansk Artist ForbundDansk Kapelmesterforening Dansk Organist og Kantor SamfundSolistforeningen af 1921Dansk KorforbundPerformex bestyrelse består af:

Anders Laursen (formand) og Lena Brostrøm Dideriksen (næstformand)
samt Chresten Speggers, Thomas Søemod og Morten Madsen

 

LÆS MERE:

Performex generelle politikker 2016

Vedtægter for Performex

Performex overordnede nøgletal

 

Kære rettighedshaver.

Har du medvirket i tv i 2016, så send os din kontrakt inden 1. februar 2017! 
Læs, hvordan du gør her.